วิธีใช้งานเมนู Portfolio

เพิ่มข้อมูลลงในเมนู Portfolio โดยการคลิกที่เมนู Portfolio ด้านซ้ายมือ จะพบกับเมนูย่อยดังนี้

 • Portfolio รายการ Portfolio ทั้งหมดที่เพิ่มไว้ สามารถสั่งเพิ่ม, ลบ, แก่ไขได้จากหน้านี้
 • Add New เพิ่มรายการ Portfolio ใหม่
 • Portfolio Categories หมวดหมู่ของ Portfolio

วิธีเพิ่มแกลลอลี่รูปภาพลงใน Portfolio

 1. คลิก Add Media บริเวณกล่องเขียนข้อความ
 2. อัพโหลดไฟล์รูปที่ต้องการโดยคลิกที่แทป “อัพโหลด” หรือใช้รูปภาพจาก “คลังไฟล์สื่อ”
 3. กด Ctrl บนคีย์บอร์ด เพื่อเลือกรูปภาพหลายรูป
 4. คลิกสร้างคลังรูปภาพ

 

การตั้งค่าคลังรูป

 • ลิงก์ไปที่ ตั้งเป็นไฟล์สื่อ
 • คอลัมน์ เลือกจำนวน คอลัมน์
 • สุ่มการเรียงลำดับ ติ๊กถูกหากต้องการ
 • ขนาด เลือกขนาดเต็ม

เมือใส่รายละเอียดของ Portfolio แล้ว ให้เลือกหมวดหมู่ จากเมนด้านขวา แล้วคลิก Publish